Feb 5, 2012

Let's start all over again

Dù thật chóng vánh nhưng đó là khoảng thời gian mình đã trải qua vui cực độ, buồn tuyệt vọng, chán chường không còn thiết gì nữa.. Giấc mơ thoảng qua.

I can't bear to lose you again.

No comments: