Jun 27, 2011

Harper's Bazaar


Nhân dịp cầm trên tay tờ tạp chí danh tiếng này, phiên bản ở Việt Nam, mình nhận thấy rằng trong các phiên bản khác nhau của tạp chí Harper's Bazaar, UK edition là đỉnh nhất. Mình đặc biệt thích phần inspiration ở trang cuối, chỉ có ở UK edition ;-) ( am I rite?? or I am bias :D:D ). Mà không chỉ riêng tạp chí này, mọi tạp chí phiên bản ở UK đều tuyệt vời, they r all my cupsss of tea!
How I love things from Britain ...