Jun 11, 2011

It's over.


Trong suy nghĩ của mình, có lẽ sinh vật nguy hiểm nhất trên thế giới này chỉ có thể là con người mà thôi. Đôi khi cảm thấy muộn phiền với chính những suy nghĩ của mình, về cả suy nghĩ và hành động của người khác. Kể ra cũng khó mà tránh khỏi. Chó được chủ nhà nuôi nấng cưng chiều mà còn cắn chết chủ nhà được kia mà... Mà loài vật đó thì làm gì có lòng tham được như con người, cũng chẳng thể có suy nghĩ trước sau gì để mà cân nhắc nên hay không nên làm gì. Thế nên con người , với tất cả những mặt tốt xấu lẫn lộn, cắn nhau cũng là điều có thể hiểu được. Tới khi nào thì lòng tin mới không bị phản bội, chà đạp? Giá mà con người sống tử tế với nhau hơn thì sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Mình cũng chỉ là một người bình thường, với tất cả ưu nhược điểm, thế nhưng đôi khi mình phải học cách làm cho mình trở thành một người vị tha hơn một chút xíu, để có thể vẫn nhìn nhận con người , dù sao cũng là con người.

picture by Callum