Jul 22, 2009

my photographs


Hình mới chụp hôm qua. Tận dụng chút nắng ít ỏi vào buổi sáng để chụp rồi lại chạy lên trường lo thủ tục ra trường.

Khi nào collect đầy đủ sẽ làm môt bộ sưu tập những tấm ảnh ưng ý nhất mình đã chụp.

No comments: