Jul 19, 2009

done!


Vậy là đã tốt nghiệp. Dù kết quả không được như mong muốn nhưng vẫn thừa tự tin để bước tiếp bởi mục tiêu đặt ra xa hơn thế này nhiều. Hạng thứ 5 làm mình thấy hơi buồn chút vì sự đánh giá không nhắm vào sự nghiên cứu và làm việc cũng như tìm tòi sáng tạo của sinh viên mà lại tìm kiếm một điều gì đó an toàn và quen thuộc.Ngay từ đầu khi mới chọn đề tài và cách tiếp cận đã hiểu là bài sẽ không được hội đồng hiểu hết, Nhưng vẫn cứ làm vì mong muốn làm một điều gì đó khác đi. Thừa khả năng để làm một cách an toàn nhưng không muốn.

Kết quả bài tốt nghiệp làm mình suy nghĩ về đồ án chuyên đề mình đã làm. Trong đó có một câu mà mình đã trích dẫn của Henri Matisse " Creativity takes courage ".
Tự hào chút vì đã đủ courage để create something different.

Hình ở trên là một trong hệ thống poster của bài tốt nghiệp.

1 comment:

HHstudio said...

khong sao em ah, co len. anh luon mong muon em may man va co nhieu hanh phuc emah