Oct 5, 2010

untitled


Hãy cứ nuôi lớn ước mơ.. Mãi thơ ngây va mơ mộng chút đi. Mình đã có những lúc dũng cảm, giờ mình cần điều đó, thêm thật nhiều nghị lực và sức khỏe, và yêu thương.

Hoa trong vườn sẽ nở.

Nhưng dù sao cũng không bao giờ có được Lavender.
Châu Âu của tôi, London của tôi. Tất cả đều trở nên biến dạng và xa xăm. Tất cả đều đã nhòa đi và tan vào trong ký ức.

Biết bao giờ mới thôi vội vã, dừng lại thật lâu, lan man như lúc còn là sinh viên. Cái gì trong ký ức cũng thật đẹp. Những ngày tháng tới sẽ là những ngày tháng khác. Mong được nhiều bình yên và thương yêu.

5 months to go.

No comments: