Sep 3, 2009

public


Một niềm vui bất ngờ khi biết rằng mình được lên báo.
Bất ngờ lớn hơn là những nỗ lực và hướng đi , hướng thẩm mỹ của mình được một người thầy theo dõi và dành cho những thiện cảm nhất định.
Quan trọng là nhận ra mình phải thực hiện cho được những gì mình tin mình có thể làm và đam mê nó.

Cảm ơn Thầy Nguyễn Tri Phương Đông đã dành những lời thật đẹp và thấu hiểu cho một sinh viên mà chính Thầy cũng đánh giá là sẽ " cô độc" trong lĩnh vực thiết kế này .^^

Here is the link http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2009/Pages/Design-Tam-cham-nam.aspx

1 comment:

Ivo Serentha and Friends said...

My compliments for your blog and pictures included,I encourage you to photoblog,

http://photosphera01.spaces.live.com

Greetings from Italy,

Marlow