Jul 6, 2009
Thảng hoặc, một nỗi cô đơn giằng xé tận sâu bên trong. Thật mâu thuẫn khi người ưa sự cô độc lại không thể chịu đựng nổi sự cô đơn của chính mình....

Ước gì hôm nay là một ngày gió với bầu trời trong veo..

No comments: