May 23, 2008

cảm hứng

Có những tấm hình mà khi nhìn vào tôi cảm nhận được những chuyến đi và những câu chuyện.Tôi như ngửi được mùi ẩm ướt của gỗ mục,mùi ngai ngái của những khung tranh cũ,cái chạm nhẹ tênh thoáng lạnh trên chiếc thìa bằng kim loại,vị mặn nơi da thịt của những con người vùng biển.
Tất cả đem lại sự xáo trộn nho nhỏ trong xúc giác nhưng tuyệt đối rất êm và mượt trong miền sâu thẳm.

photographer: Christinerudolph

No comments: